NO
EN
DE
IT
FR
ISL
Pick religion
600 Polar W
Kandahar
300 Polar
Everest
GT-450
LH 500
Leitwolf

 

  Members

 

- Become a member
- Forgotten your passord?
Username:

Password:

Memorize

 
 

  Site

 

- Startpage
- About

 
 

  News

 

- Reviews
- Last 15 articles
- News archive

 
 

  TråkkeMap

 
 

  Photo gallery

 

- Search
- Top 100
- Last 100 World (0)
- Screeners Choice
- Comments (0)

 
 

  Forum (0)

 
 

  Used-market

Oppdal- Stopper Blåøret-turer etter to års klagetid

Lagt til av: Espen Børresen | publisert: 22.06.2008

Over to år etter at Oppdal Skisenter klaget, slår Direktoratet for Naturforvaltning endelig fast at skisenteret ikke kan tilby alpinister å snørekjøre etter tråkkemaskiner opp til Blåøret.

Trykk for større bilde
Dette bildet er hentet fra en av de siste turene med tråkkemaskin til Blåøret som ble kjørt. ©
6. mars 2006 vedtok et enstemmig bygningsråd i Oppdal å tillate de såkalte Blåøret-turene som skisenteret da hadde tilbudt i 35 år.

Men det tok bare fire uker, så gjorde Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om vedtaket. 3. april for snart to år siden klaget Oppdal Skisenter på dette vedtak.

Først nå foreligger svaret. Det er ikke uventet nei.
– Vi beklager den sene saksbehandlingen som skyldes stort arbeidspress. Vi vil spesielt fremheve at arbeidet med ny lov om motorferdsel i utmark har tatt svært mye av saksbehandlerkapasiteten innenfor dette saksfeltet, skriver Direktoratet for naturforvaltning i svarbrevet.

Det var leder i Utvalg for plan, miljø og kultur, Egild R. Kristiansen som mente snørekjøringen var innenfor forskriftene i motorferdsel i utmark som åpner for å tillate kjøring som «er nødvendig for drift av turistanlegg som ikke ligger til brøytet bilveg». Skiheis er slikt turistanlegg, sa Kristiansen i møtet.

Kommunen argumenterte med at snørekjøringen skjer som ledd i prepareringen av skiløypene til Blåøret, og at det derfor ikke er snakk om noen merbelastning for naturen og miljøet.

– I denne saken er det snakk om transport av personer ut i terrenget og ikke til et turistanlegg, mente fylkesmannen og mente dette var transport ut over det som er nødvendig for å preparere skiløyper.

DN er ikke overraskende enig med Fylkesmannen om at snørekjøringen, som var et fast tilbud i skisenteret fra 1984 og fram til 2004, må stanses.

– Det legges ikke avgjørende vekt på at motorferdselen til dette formålet har funnet sted i 35 år, at det i området er innregulert med heis og at snørrkjøringen ikke berører sårbar natur. Disse argumentene er bare relevante i forhold til vedtak som ligger innenfor rammen av det kommunen kan bestemme.

– Etter vår oppfating er konklusjonen klar ut fra de gjeldende fortolkninger av motorferdselregelverket. Oppdal kommune har etter DNs syn, gitt en dispensasjon som faller utenfor de rammer som unntakshjemmelen i forskriften § 6 åpner for, idet snørekjøring
omfattes av begrepet «turkjøring».Oppdal kommunes vedtak av 6. mars 2006 er ugyldig, slår DN fast og fastslår at Fylkesmannens vedtak fra 5. mars 2006 er endelig og kan ikke påklages.

Kilde: www.prosjekt2.inbusiness.no/opp/index

Gallery has 23081 photos!
0 added today - 0 added last week

Welcome to snow-groomer.net! On this webpage you will find the biggest picturegallery, the newest discussions and a lot of serious facts! The english version is brand new, and expected to grow quickly!

 

Last 5 discussions

Opplæringsdokument (2 answers)

Opplæringsdokument (0 answers)

Type Hydraulik olje (2 answers)

deler til kassbohrer (1 answers)

Sikksakk kjøring (19 answers)

All discussions

 

Last 20 Screeners Choice

 

Last screened photo

 

Hole Olsen Aktiv - Copyright 2006-2016 (All rights reserved)

All information on this page (including pictures) belongs to the author, and commersial
use of the information is not under any circumstances allowed without the owners acceptance.
For private purposes information can be used, but we strongly demand you in any case to refer to trakkemaskin.no.

informasjons lag