NO
EN
DE
IT
FR
ISL
Velg religion
600 Polar W
Kandahar
300 Polar
Everest
GT-450
LH 500
Leitwolf

 

  Medlemmer

 

- Bli medlem
- Glemt passord?
Brukernavn:

Passord:

Husk meg

 
 

  Generelt

 

- Gå til startsiden
- Om tråkkemaskin.no

 
 

  TråkkeNytt

 

- Omtaler
- Siste 15 artikler
- Artikkelarkiv

 
 

  TråkkeMap

 
 

  TråkkeGalleri

 

- Søk
- Topp 100
- Siste 100 Norge (0)
- Siste 100 Verden (0)
- Screeners Choice
- Kommentarer (0)

 
 

  TråkkeForum (0)

 
 

  TråkkeMarkedet

Overtid - Muligheter og begrensinger

Lagt til av: Ole Kristoffer Hole Olsen | publisert: 12.01.2007

Som dere alle vet oppstår det rett som det er behov for overtid i den bransjen vi opererer i. Noen arbeidstagere ønsker ikke å jobbe overtid i det hele tatt, mens andre mer enn gjerne skulle tilbrakt hele dagen på jobb! Vi er imidlertid pålagt å følge arbeidsmiljøloven til tross for det store behovet for arbeidskraft. Det de aller færreste er klar over er at det finnes en rekke arbeidstaker-initierte fritak for å kunne jobbe mer overtid enn i henhold til alminnelig arbeidstid. Vi prøver som best vi kan å oppsummere.

Trykk for større bilde
Overtid - Muligheter og begrensinger ©
Det som er viktig å ha i tankene i denne artikkelen er at man må sette ett helt klart skille mellom de som frivillig ønsker å jobbe mye, og de som helst ikke vil jobbe noe mer enn normal arbeidsuke. I den konteksten er det derfor også viktig å fremheve de tallene som gjelder for alle i utgangspunktet.

De alminnelige arbeidstidene
Lovens grenser for alminnelig arbeidstid er som følger:
- 9 timer i løpet av 24 timer
- 40 timer i løpet av 7 dager

Ved skiftarbeid, søndagsarbeid, arbeid om natten m.m., er alminnelig ukentlig arbeidstid 38 eller 36 timer pr uke. Ved tariffavtale kan den alminnelige arbeidstiden være gjort kortere, f.eks. 37,5 timer pr uke.

For de personer som IKKE ønsker å jobbe overtid utover de alminnelige arbeidstidene, skal dette tas hensyn til av arbeidsgiveren, dersom arbeidet uten skade kan utføres av andre.

De alminnelige arbeidstidene er et maksimumstak, men bedre vilkår godkjennes, og skal fremkomme av arbeidskontrakten.

Hva er overtid?
Arbeid ut over arbeidsmiljølovens grenser for den alminnelige arbeidstid er overtidsarbeid.

Begrepet samlet arbeidstid omfatter både alminnelig arbeidstid, merarbeid og overtidsarbeid.

Når er overtid tillatt?
Overtid og merarbeid er kun tillatt dersom det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det. Man kan med andre ord ikke bruke overtid som en fast ordning.

Med "særlig og tidsavgrenset behov" menes det for eksempel:

- når uforutsette hendinger eller forfall blant arbeidstakerne har forstyrret eller truer med å forstyrre den jevne drift,
- når overtidsarbeid og merarbeid er nødvendig for at ikke anlegg, maskiner, råstoffer eller produkter skal ta skade,
- når det er oppstått uventet arbeidspress,
- når det på grunn av mangel på arbeidskraft med spesiell kompetanse, sesongmessige svingninger e.l. har oppstått særlig arbeidspress.

Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?
Dersom vilkårene for å arbeide overtid er oppfylt, kan arbeidsgiver i kraft av sin styringsrett pålegge overtidsarbeid i inntil:

- 10 timer i løpet av sju dager
- 25 timer i løpet av fire sammenhengende uker
- 200 timer i løpet av 52 uker

Samlet arbeidstid må ikke overstige 13 timer i løpet av 24 timer.
Samlet arbeidstid må heller ikke overstige 48 timer i løpet av sju dager. Grensen på 48 timer kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker. Adgangen til gjennomsnittsberegning innebærer at det i enkeltuker kan arbeides mer enn 48 timer, mot tilsvarende kortere arbeidsuke i en annen uke.

Før overtidsarbeid og merarbeid iverksettes plikter arbeidsgiver, så fremt det er mulig, å drøfte nødvendigheten av det med de tillitsvalgte.

Overtidsarbeid etter avtale med tillitsvalgte
Det som først og fremst er vesentlig å fremheve ved en slik avtale, er at det er den enkelte arbeidstaker som selv må si seg villig til å arbeide innenfor de nevnte grensene.

Ut over alminnelig arbeidstid, kan følgende overtidstimer legges til i samlet arbeidstid:
- 15 timer i løpet av 7 dager
- 40 timer i løpet av 4 uker
- 300 timer i løpet av 52 uker (ett år)

Det betyr oppsummert at lovens grenser for alminnelig arbeidstid + overtid etter avtale med tillitsvalgt er som følger:
- 55 timer i løpet av 7 dager
- 200 timer i løpet av 4 uker
- 2220 timer i løpet av 52 uker (ett år)

Det er imidlertid viktig å merke seg at man kun kan ha 55 timers uker dersom det totale antallet overtidstimer i inneværende mnd. ikke overstiger 40 timer. Det samme gjelder at man kan kun ha 40 timer overtid pr mnd. helt frem til 300 timer i inneværende år er nådd.

Overtidsarbeid etter tillatelse fra Arbeidstilsynet
Skulle arbeidstaker selv ønske det, kan man sende inn en søknad til arbeidstilsynet, der ytterligere overtid tillates. Hvert tilfelle vurderes individ

Bildegalleriet har 23084 bilder!
0 lagt inn i dag - 0 den siste uken

Velkommen til Tråkkemaskin.no! På denne siden finner du den største oversikten over bransjenytt, det største bildegalleriet, den ferskeste diskusjonen og mye seriøs fakta!

 

Siste 5 forum

Opplæringsdokument (2 svar)

Opplæringsdokument (0 svar)

Type Hydraulik olje (2 svar)

deler til kassbohrer (1 svar)

Sikksakk kjøring (19 svar)

Alle diskusjoner

 

Siste 20 Screeners Choice

 

Siste screenede bilde

 

Hole Olsen Aktiv - Copyright 2006-2016 (All rights reserved)

All information on this page (including pictures) belongs to the author, and commersial
use of the information is not under any circumstances allowed without the owners acceptance.
For private purposes information can be used, but we strongly demand you in any case to refer to trakkemaskin.no.

informasjons lag