NO
EN
DE
IT
FR
ISL
Choisis ta religion
600 Polar W
Kandahar
300 Polar
Everest
GT-450
LH 500
Leitwolf

 

  Membres

 

- Devenir membre
- Oubli de votre mot de passe
Identifiant:

Mot de passe:

Se souvenir de moi

 
 

  Site

 

- Accueil
- A propos

 
 

  News

 

- Compte rendu
- Les 15 derniers articles
- Nouvelles archives

 
 

  TråkkeMap

 
 

  Galerie photo

 

- Rechercher
- Top 100
- Les 100 dernières photos de la France (0)
- Les 100 dernières mondiales (0)
- Fonds d`écran
- Commentaires (0)

 
 

  Discussion (0)

 
 

  Marché de l`occasion

Vil nekte DEG å gå i løypene

Lagt til av: Espen Børresen | publisert: 11.07.2010

Til vinteren kan det bli forbudt for gående å gå i preparerte skiløyper.

Trykk for større bilde
Løypelabbing forbudt PREPARERER: Kongsberg kommune bruker skattekroner på å kjøre opp skiløyper. Nå kan Bjørn Haavengen i idrettsrådet og Svein Eikanger i lysløypekomiteen på Gamlegrendåsen få ha disse løypene i fred. © Lars Andreas Ellingsgard Øverli
Kongsberg-politikerne har startet en prosess for å få hjemmel til å stanse det som er blitt kalt løypelabbere.

Tvers gjennom sporet
Når tråkkemaskinene har gjort skiløypa fin og nypreparert, er det mange skiløpere som irriterer seg over folk som går tur på beina i de samme løypene og tråkker tvers gjennom sporet.

I vinter var det stor debatt om saken lokalt.
Både på leserbrevsiden til Lp og på nettsidene til laagendalsposten.no, var det mange som ytret seg.

Engasjementet var kraftig. Det ble sagt at Friluftsloven setter en stopper for løypelabberne. Mens andre hevdet at dette ville være i strid med allemannsretten. Så var det dem som mente at det må gå an å bruke sunn fornuft og vise al-minnelig folkeskikk. Debatten gikk også på hensynsløse ski- løpere som suser forbi fotgjengerne i full fart.

Med en egen bestemmelse i politivedtektene, vil det ikke lenger være noen tvil. Da skal skiløperne få ha de nypreparerte løypene for seg selv.

Bred politisk støtte
I formannskapet var det Geir Øystein Andersen (KrF) som tok saken opp under en oppdatering av politivedtektene.

Han vil ha en egen bestemmelse mot dem som ferdes til fots i løypene.
Forslaget fikk bred støtte, men rådmannen må nå arbeide videre med saken og fremme et forslag i kommunestyret senere.

Formannskapet sluttet seg til formuleringen om at forbudet bare skal gjelde ferdsel i «offentlig preparerte løyper». Det vil si de løypene som kommunens folk preparerer med tråkkemaskin, eksempelvis i Funkelia, Gamlegrendåsen og på Heistadmoen.

Hytteløyper
Stellef Hundseid (H) sa at det vil være problematisk å få en bestemmelse i politivedtekten til å omfatte privat preparerte løyper. Slike finnes det flere av i Kongsberg kommune, eksempelvis ved Ravalsjø der hytteeierne går sammen om å dekke utgiftene til å kjøre opp skisporet. Det er også eksempler på snøscooter som brukes til å kjøre opp løype fram til privathytter. I slike tilfeller kan det være vanskelig å se at en politivedtekt mot løypelabbing kan gjelde.

Når kommunestyret har behandlet og trolig vedtatt forslaget om en egen bestemmelse, må saken ut på høring før endelig vedtak.

Under høringsrunden kan eksempelvis turistforeningen og andre interesserte gi synspunkter og tilbakemeldinger til politikerne.

Ordfører Vidar lande sa at saken også vil bli tatt opp i politirådet som er et dialogforum mellom kommunen og politiet.

Kilde: www.laagendalsposten.no

La galerie a 23081 photos !
0 ajoutées aujourd`hui - 0 ajoutées la semaine dernière

Bienvenue sur snow-groomer.net ! Sur ce site vous trouverez la plus grande galerie photo de dameuses, de nouvelles discussions et plein de faits nouveaux ! La toute nouvelle version française !

 

Les 5 dernières discussions

Opplæringsdokument (2 Réponses)

Opplæringsdokument (0 Réponses)

Type Hydraulik olje (2 Réponses)

deler til kassbohrer (1 Réponses)

Sikksakk kjøring (19 Réponses)

Toutes les discussions

 

Les 20 derniers fonds d`écran

 

Les dernières photos validées

 

Hole Olsen Aktiv - Copyright 2006-2016 (All rights reserved)

All information on this page (including pictures) belongs to the author, and commersial
use of the information is not under any circumstances allowed without the owners acceptance.
For private purposes information can be used, but we strongly demand you in any case to refer to trakkemaskin.no.

informasjons lag